web analytics

June 2010

Niceno-Constantinopolitan Creed

June 28 2008 Benedict XVI, Patriarch of the West, and Bartholemew I, Ecumencial Patriarch of Constantinople recited together the “Niceno-Constantinopolitan Creed”. Πιστεύω είς ενα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού καί γής, ορατών τε πάντων καί αοράτων. Καί είς ενα Κύριον, Ίησούν Χριστόν, τόν Υιόν του Θεού τόν μονογενή, τόν εκ του Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων

Read more »

Niceno-Constantinopolitan Creed Read More »