Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Christos Anesti ek nekron, thanato thanaton patisas, kai tis en tis mnimasi zoin harisamenos.

Christ is risen from the dead,
by death is death down-trod,
and to those in the tombs,
life is bestowed.

Similar Posts: